جواد الائمه؛ اسوه كرامت

جواد الائمه

امام جواد (ع)

حضرت امام محمد تقی علیه السلام، درماه مبارك رجب سال ۱۹۵هجری به دنیا آمد و در ماه ذیقعده سال ۲۲۰ در ۲۵ سالگی به شهادت رسید .

زندگی آن حضرت اگر چه بر اثر شقاوت ظالمانه روزگار، دیری نپایید، اما در آن مقطع زمان، روشنی بخش روح و جان شیعیان بود .

بیشتر بخوانید