۱۱ شهریور، روز ملّی صنعت چاپ مبارک باد

یازدهم شهریور برای اهالی صنعت چاپ اهمیت بسیاری دارد چرا که در این روز، صنعت چاپ ایران با بیش از دو سده قدمت دارای هویت شد و «روز ملّی صنعت چاپ» نام گرفت. این روز یادآور تلاش مستمر و زحمت مداوم جمع بزرگی از کارگران، صنعتگران و هنرمندان و در یک جمله وامدار تلاش بزرگمردان فرهنگ ایران زمین است.

 

صنعت چاپ,روز ملی صنعت چاپ, 11 شهریور روز صنعت چاپ

بیشتر بخوانید